Ταμπλό

Έκθεση ταμπλό για τα 70 χρόνια του ΔΣΕ με αρχειακό υλικό και φωτογραφικά ντοκουμέντα από το αρχείο του ΚΚΕ που αξιοποιείται από τις Κομματικές Οργανώσεις του ΚΚΕ σε πολιτικές – ιστορικές εκδηλώσεις.

  /export/sites/dse/.galleries/tamplo/tamplo.png_86059464.png
 • /export/sites/dse/.galleries/tamplo/tamplo1.jpg_1754865744.jpg
 • /export/sites/dse/.galleries/tamplo/tamplo10.jpg_1754865744.jpg
 • /export/sites/dse/.galleries/tamplo/tamplo11.jpg_1754865744.jpg
 • /export/sites/dse/.galleries/tamplo/tamplo12.jpg_1754865744.jpg
 • /export/sites/dse/.galleries/tamplo/tamplo13.jpg_1754865744.jpg
 • /export/sites/dse/.galleries/tamplo/tamplo14.jpg_1754865744.jpg
 • /export/sites/dse/.galleries/tamplo/tamplo2.jpg_1754865744.jpg
 • /export/sites/dse/.galleries/tamplo/tamplo3.jpg_1754865744.jpg
 • /export/sites/dse/.galleries/tamplo/tamplo4.jpg_1754865744.jpg
 • /export/sites/dse/.galleries/tamplo/tamplo5.jpg_1754865744.jpg
 • /export/sites/dse/.galleries/tamplo/tamplo6.jpg_1754865744.jpg
 • /export/sites/dse/.galleries/tamplo/tamplo7.jpg_1754865744.jpg
 • /export/sites/dse/.galleries/tamplo/tamplo8.jpg_1754865744.jpg
 • /export/sites/dse/.galleries/tamplo/tamplo9.jpg_1754865744.jpg